Hva er planlegge i kryssord?

Vi fant 118 synonymer til ordet planlegge. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til planlegge2 bokstaver
ha
planlegge3 bokstaver
eie
planlegge4 bokstaver
akte
bane
lage
måle
time
verb
planlegge5 bokstaver
anslå
bruke
gjøre
holde
oppgi
ordne
risse
synes
taime
tegne
tenke
tvile
ville
planlegge6 bokstaver
avmåle
avveie
belage
berede
drøfte
gruble
grunne
klekke
påemne
pønske
skulle
spå om
verbum
planlegge7 bokstaver
ansette
avholde
avpasse
bedømme
benytte
beregne
berekne
fundere
konsept
montere
oppføre
påtenke
rå over
utregne
uttenke
vurdere
planlegge8 bokstaver
erkjenne
estimere
gruppere
lage til
meditere
overveie
plassere
regne ut
samordne
skissere
tenke på
tenke ut
planlegge9 bokstaver
arrangere
debattere
diskutere
disponere
forberede
intendere
kalkulere
legge opp
overlegge
regne med
resonnere
risse opp
råde over
sikte til
spekulere
stikke ut
tallfeste
utarbeide
planlegge10 bokstaver
deliberere
filosofere
få i stand
gå god for
ha i sinne
konstruere
organisere
reflektere
segmentere
planlegge11 bokstaver
bruke hodet
budsjettere
foranstalte
føye sammen
klekke (ut)
kontemplere
programmere
prosjektere
prospektere
pønske (på)
tenke etter
planlegge12 bokstaver
dimensjonere
forutberegne
ha i tankene
klassifisere
kvantifisere
sette sammen
være usikker
planlegge13 bokstaver
tilrettelegge
planlegge14 bokstaver
ha til hensikt
planlegge15 bokstaver
legge til rette
planlegge16 bokstaver
gjøre utkast til
ta i betraktning
planlegge17 bokstaver
gjøre et overslag
planlegge18 bokstaver
legge hodet i bløt
være overbevist om
være usikkeravveie
planlegge22 bokstaver
ha en overbevisning om
planlegge24 bokstaver
helle til den oppfatning